pichori logo

ピチョリWebサイト(Pichori website)

Contact

フィリピンの紙幣 (Philippine note)

2009年 20 PISO表 2009年 20 PISO裏

2009年 20 PISO

2009年に発行。
表 「REPUBLIKA NG PILIPINAS」「DALAWAMPUNG PISO」「ANG SALAPING ITO AY BAYARIN NG BANGKO SENTRAL AT PANANAGUTAN NG REPUBLIKA NG PILIPINAS」 portraitマニュエル・ケソン(Manual Quezon)。 フィリピンコモンウェルス(独立準備政府)の紋章、「WIKANG PAMBANSA」各国語、「SALIGANG BATAS 1935」1935年憲法。
裏 マラカニアン宮殿。


マニュエル・ケソン(Manual Quezon)は、コモンウェルス(独立準備政府)初代大統領。

<< 前のページに戻る