pichori logo

ピチョリWebサイト(Pichori website)

Contact

フィリピンの紙幣 (Philippine note)

2009年 100 PISO表 2009年 100 PISO裏

2009年 100 PISO

2009年に発行。
表 「REPUBLIKA NG PILIPINAS」「SANDAANG PISO」「ANG SALAPING ITO AY BAYARIN NG BANGKO SENTRAL AT PANANAGUTAN NG REPUBLIKA NG PILIPINAS」portraitマニュエル・ロハス(Manuel A. Roxas)。1946年7月4日、独立宣言の間、フィリピンの旗とアメリカ国旗が降ろされ、フィリピン国旗が揚げられる構図。
裏 フィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas)の建物。


マニュエル・ロハス(Manuel A. Roxas)は、独立共和国最初の大統領。

<< 前のページに戻る