pichori logo

ピチョリWebサイト(Pichori website)

Contact

フィリピンの紙幣 (Philippine note)

1987年 5 PISO表 1987年 5 PISO裏
画像をクリックすると最大表示します

1987年 5 PISO

1987年に、聖ロレンソ・ルイス(St. Lorenzo Ruiz)の列聖を祝福して発行。
表 「REPUBLIKA NG PILIPINAS」「LIMANG PISO」「ANG SALAPING ITO AY BAYARIN NG BANGKO SENTRAL AT PANANAGUTAN NG REPUBLIKA NG PILIPINAS」portraitエミリオ・アギナルド(Emilio Aguinaldo)「REPUBLIKA PILIPINA 1898-1901 SA KUMBENTONG ITO ITINATAG ANG PRESIDENSYA NG UNANG REPUBLIKA PILIPINA NA PINANGULUHAN NG KGG. EMILIO AGUINALDO Y FAMY AT DITO'Y NANATILI MULA NOONG IKA-10 NG SETYEMBRE 1898 HANGGANG IKA-29 NG MARSO 1899.」大砲
裏 「PAGPAPAHAYAG NG KASARINLAN NG PILIPINAS NOONG HUNYO 12, 1898.」 1898年6月12日、アギナルドが独立を宣言し国旗を掲げ、独立を喜ぶ民衆。


エミリオ・アギナルド(Emilio Aguinaldo)は、フィリピン共和国の初代大統領。


聖ロレンソ・ルイス(Saint Lorenzo Ruiz)は、日本16聖人の1人で、日本に最初に到着したフィリピン人です。 1633年に、フィリピンで殺人事件に遭遇しその容疑者とされます。当時のフィリピンでは、犯罪の有無を問わず死刑にされたため、日本行きの船に乗船し逃走します。船には他の宣教者も乗船していて、琉球(現在の沖縄)に到着しますが、当時の日本ではキリスト教は禁止されていて捕らえられてしまいます。長崎に護送され、キリスト教を棄教(ききょう)させるための拷問を受け、1637年9月27日、現在の長崎市西坂町で穴吊りの刑で死去します。1981年2月、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世によってマニラで列福(れつふく)され、1987年10月18日、バチカンの聖ペトロ大聖堂前で、教皇ヨハネ・パウロ2世によって列聖(れっせい)されます。

列福(Beatification)はキリスト教、カトリック教会において徳と聖性が認められ、福者(Beato)の地位に上げられることをいい、列聖(Canonization)は、福者(Beato)が聖人(Saint)の地位にあげられることをいいます。

ウィキペディアを参考

<< 前のページに戻る