pichori logo

ピチョリWebサイト(Pichori website)

Contact

フィリピンの紙幣 (Philippine note)

1985年 5 PISO表 1985年 5 PISO裏
画像をクリックすると最大表示します

1985年 5 PISO

1985年〜1994年に発行
表 「REPUBLIKA NG PILIPINAS」「ANG SALAPING ITO AY BAYARIN NG BANGKO SENTRAL」「 AT PANANAGUTAN NG REPUBLIKA NG PILIPINAS」「LIMANG PISO」portraitエミリオ・アギナルド(Emilio Aguinaldo)「REPUBLIKA PILIPINA 1898-1901 SA KUMBENTONG ITO ITINATAG ANG PRESIDENSYA NG UNANG REPUBLIKA PILIPINA NA PINANGULUHAN NG KGG. EMILIO AGUINALDO Y FAMY AT DITO'Y NANATILI MULA NOONG IKA-10 NG SETYEMBRE 1898 HANGGANG IKA-29 NG MARSO 1899.」大砲
裏 「PAGPAPAHAYAG NG KASARINLAN NG PILIPINAS NOONG HUNYO 12, 1898.」 1898年6月12日、アギナルドが独立を宣言し国旗を掲げ、独立を喜ぶ民衆。


エミリオ・アギナルド(Emilio Aguinaldo)は、フィリピン共和国の初代大統領。

<< 前のページに戻る